เอกสารซื้อ-ขายรถยนต์

เอกสารเพื่อใช้ประกอบการซื้อรถยนต์-ขายรถยนต์ และดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ ทั้งการโอนรถยนต์ การย้ายทะเบียน

1.สำหรับขายรถยนต์ที่มีเล่มทะเบียนแล้ว

สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ (เซ็นกำกับว่า ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ........ เท่านั้น) สำเนาแค่ด้านหน้าของบัตรก็เพียงพอแล้วครับ

สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ (เซ็นกำกับว่า ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ........ เท่านั้นเซ็นต์กำกับแล้วไม่ต้องลงวันที่นะครับ

ใบโอน 1 ใบ เซ็นตรงผู้โอน 1 จุดครับ สามารถลงรายละเอียดตัวรถลงไปได้ครับ เช่นตรงหมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถัง

ใบมอบอำนาจ 2 ใบ เซ็นตรงผู้มอบอำนาจทั้งสองใบครับ สามารถใส่ข้อมูลผู้มอบอำนาจ และ มอบอำนาจเพื่ออะไรลงไปได้ครับ

แต่เราขอแนะนำให้ ลงว่า ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ............... เท่านั้น 

 

(สำหรับขายรถยนต์ของบริษัท) สำเนาหนังสือรับรองบริษัททุกหน้า ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด

ใบโอน 1 ใบ เซ็นตรงผู้โอน สามารถลงรายละเอียดเกี่ยวกับรถลงไปได้ สำหรับบริษัทให้ประทับตรา พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม

ใบมอบอำนาจ 2 ใบ เซ็นตรงผู้มอบอำนาจ สามารถลงรายละเอียด ว่าใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ ทะเบียน ........ เท่านั้น สำหรับบริษัทประทับตรา พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม

2.สำหรับขายรถยนต์ที่ยังติดไฟแนนซ์

สำเนาบัตรประชาชน 5 ใบ (เซ็นกำกับว่า ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ........ เท่านั้น)

สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ใบ (เซ็นกำกับว่า ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ........ เท่านั้น)

ใบโอน 1 ใบ เซ็นตรงผู้โอน 1 จุดครับ

ใบรับโอน 1 ใบ เซ็นตรงผู้รับโอน 2 จุดครับ ส่วนใหญ่จะเซ็นมาจุดเดียว อย่าลืมตรวจสอบก่อนนะครับ

ใบมอบอำนาจ 5 ใบ เซ็นตรงผู้มอบอำนาจทั้ง 5 ใบครับ

               

(สำหรับขายรถยนต์ของบริษัท) สำเนาหนังสือรับรองบริษัททุกหน้า ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม 5 ชุด

ใบโอน 2 ใบ เซ็นตรงผู้โอน 1 ใบ และเซ็นตรงผู้รับโอน 1 ใบ โอน สามารถลงรายละเอียดเกี่ยวกับรถลงไปได้ สำหรับบริษัทให้ประทับตรา พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม

ใบมอบอำนาจ 5 ใบ เซ็นตรงผู้มอบอำนาจ 5 ใบ สามารถลงรายละเอียด ว่าใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ ทะเบียน ........ เท่านั้น สำหรับบริษัทให้ประทับตรา พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม

3.สำหรับขายรถยนต์ชาวต่างชาติ Foreigner people

สำเนา Passport หน้าแรกหน้าvisa และหน้าต่ออายุ แต่เผื่อไว้ก่อนคือขอทุกหน้าที่มีข้อมูล

Copy Passport first page, visa and renew page but for good way copy all page. And sign name.

สำเนา Work permit ทุกหน้าที่มีข้อมูล ซึ่งใน Work permit จะมีที่อยู่ด้วย

Copy Work permit all page. And sign name.

ถ้าไม่มี Work permit ให้ไปที่สถานทูตของแต่ละประเทศ หรือ ตม. เพื่อขอใบแสดงถิ่นที่อยู่ (ต้องนำใบจริงไปยื่นเวลาซื้อหรือขาย)

If you don’t have Work permit. You will go to Embassy of your country in Thailand or immigration center. Ask for document of Residence certificate Thailand.

Sign each copy. Preferably with a blue pen.

 

ที่เหลือก็จะเป็น คู่มือรถ กุญแจสำรอง พรบ ประกันภัยถ้ามี ครับ

ใบโอน ใบมอบอำนาจ สัญญาซื้อ ขายรถยนต์ เราแปะรูปไว้ด้านล่างครับ สามารถโหลด แล้วนำไปปริ้นได้เลย

 

ใบโอน Ownership transfer **ใบโอนและใบรับโอนกรรมสิทธิ์ เป็นใบเดียวกันครับ เพียงแต่เซ็นต่างกันครับ

 
Livemotorsale
www.livemotorsale.com
 ตรีพันธุ์ เกิดสมบูรณ์
เขียน-เรียบเรียง
18/10/2561
Visitors: 472,118