เอกสารซื้อรถยนต์-ขายรถยนต์

เอกสารเพื่อใช้ประกอบการซื้อรถยนต์-ขายรถยนต์ และดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ ทั้งการโอนรถยนต์ การย้ายทะเบียน

1.สำหรับขายรถยนต์ที่มีเล่มทะเบียนแล้ว

                     สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ (เซ็นกำกับว่า ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ........ เท่านั้น)

                สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ (เซ็นกำกับว่า ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ........ เท่านั้น)

               (สำหรับขายรถยนต์ของบริษัท) สำเนาหนังสือรับรองบริษัททุกหน้า ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด

               ใบโอน 1 ใบ เซ็นตรงผู้โอน สามารถลงรายละเอียดเกี่ยวกับรถลงไปได้ สำหรับบริษัทให้ประทับตรา พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม

               ใบมอบอำนาจ 2 ใบ เซ็นตรงผู้มอบอำนาจ สามารถลงรายละเอียด ว่าใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ ทะเบียน ........ เท่านั้น สำหรับบริษัทประทับตรา พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม

2.สำหรับขายรถยนต์ที่ยังติดไฟแนนซ์

                    สำเนาบัตรประชาชน 5 ใบ (เซ็นกำกับว่า ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ........ เท่านั้น)

               สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ใบ (เซ็นกำกับว่า ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ........ เท่านั้น)

               (สำหรับขายรถยนต์ของบริษัท) สำเนาหนังสือรับรองบริษัททุกหน้า ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม 5 ชุด

               ใบโอน 2 ใบ เซ็นตรงผู้โอน 1 ใบ และเซ็นตรงผู้รับโอน 1 ใบ โอน สามารถลงรายละเอียดเกี่ยวกับรถลงไปได้ สำหรับบริษัทให้ประทับตรา พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม

               ใบมอบอำนาจ 5 ใบ เซ็นตรงผู้มอบอำนาจ 5 ใบ สามารถลงรายละเอียด ว่าใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ ทะเบียน ........ เท่านั้น สำหรับบริษัทให้ประทับตรา พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม

3.สำหรับขายรถยนต์ชาวต่างชาติ Foreigner people

                   สำเนา Passport หน้าแรกหน้าvisa และหน้าต่ออายุ แต่เผื่อไว้ก่อนคือขอทุกหน้าที่มีข้อมูล

               Copy Passport first page, visa and renew page but for good way copy all page. And sign name.

               สำเนา Work permit ทุกหน้าที่มีข้อมูล ซึ่งใน Work permit จะมีที่อยู่ด้วย

               Copy Work permit all page. And sign name.

ถ้าไม่มี Work permit ให้ไปที่สถานทูตของแต่ละประเทศ หรือ ตม. เพื่อขอใบแสดงถิ่นที่อยู่ (ต้องนำใบจริงไปยื่นเวลาซื้อหรือขาย)

If you don’t have Work permit. You will go to Embassy of your country in Thailandor immigration center. Ask for document of Residence certificate Thailand.

Sign each copy. Preferably with a blue pen.

 

ที่เหลือก็จะเป็น คู่มือรถ กุญแจสำรอง พรบ ประกันภัยถ้ามี ครับ

ใบมอบอำนาจ Power of Attorney  ใบมอบอำนาจด้านหน้า     ใบมอบอำนาจ Power of Attorney ใบมอบอำนาจด้านหลัง

ใบมอบอำนาจ Power of Attorney

ใบโอนรถยนต์ Ownership Transfer  ใบโอนด้านหน้า     ใบโอนรถยนต์ Ownership transfer ใบโอนด้านหลัง

ใบโอน Ownership transfer

 

หนังสือสัญญาซื้อรถยนต์ หนังสือสัญญาซื้อรถยนต์

 
Livemotorsale
www.livemotorsale.com
 ตรีพันธุ์ เกิดสมบูรณ์
เขียน-เรียบเรียง
18/10/2561

สอบถามราคารับซื้อรถยนต์

ส่งข้อมูลรถยนต์ของคุณลูกค้าไว้ได้เลยครับ
ทางเราจะประเมินราคากลาง พร้อมติดต่อกลับโดยเร็วครับ
Visitors: 250,484